Geofizyka inżynierska

Geofizyka poszukiwawcza

Geotechnika

Aktualności

Acta Geophysica

Acta Geophysica

W najnowszym wydaniu czasopisma naukowego Acta Geophysica ukazał się artykuł opisujący innowacyjne rozwiązanie dotyczące inwersji…
zobacz
Projekt COGITO-MIN - Finlandia

Projekt COGITO-MIN - Finlandia

Na przełomie sierpnia i września pracownicy naszej firmy wykonali prace terenowe w ramach projektu COGITO-MIN…
zobacz

Nasze ostatnie realizacje

Badania georadarowe (GPR)

Temat: Określenie zasięgu i lokalizacja ewentualnych pustek pod betonową

zobacz
Metoda tomografii elektrooporowej

Temat: Badania geofizyczne metoda tomografii elektrooporowej

zobacz
Badania sejsmiczne 2D

Badania sejsmiczne 2D dla rozpoznania złóż surowców

zobacz
Badania grawimetryczne i magnetotelluryczne

Temat: Badania grawimetryczne i magnetotelluryczne

zobacz