Geofizyka inżynierska

Geofizyka poszukiwawcza

Geotechnika

Wszystkie budowle bez względu na ich rodzaj, materiały z których powstały a także charakter ich wykorzystania posadowione są na powierzchni lub pod ziemią. W geotechnice obszar ziemi podlegający wpływowi inwestycji inżynierskich nazywamy gruntem. Zajmując się ośrodkiem gruntowym używamy najnowocześniejszych metod badawczych by ryzyko niewłaściwego rozpoznania charakteru, układu wewnętrznego warstw oraz ich parametrów fizycznych sprowadzić do minimum.

zobacz

W swojej kompleksowej działalności zajmujemy się również problematyką związaną z hydrogeologią. Wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt oraz doświadczoną kadrę proponujemy możliwie najlepsze rozwiązania zadanych problemów. Specjalnością naszej firmy jest poszukiwanie zasobów wód podziemnych.

zobacz

Wykonujemy geologiczne badania gruntu oraz sporządzamy raporty dotyczące geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Każdą z naszych ofert rozpatrujemy indywidualnie. Przedstawienie rzetelnego rozwiązania problemu geotechnicznego wymaga wielu konsultacji i szczegółowego określenia rodzaju i zakresu prac, dlatego w każdym przypadku służymy swoją wiedzą i czasem.

zobacz

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z budownictwem lądowym, konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych, mających na celu określenie stateczności gruntu przy różnych stanach naprężeń/odkształceń. Istotne dla celów projektowych i ochrony środowiska jest określenie prawdopodobieństwa ruchów masowych pod wpływem robót inżynieryjnych. W przypadku posadowienia budowli na skarpach należy określić ich przyszły wpływ na stateczności podłoża.

zobacz

Aktualności

Szlachetna Paczka 2016

Szlachetna Paczka 2016

Tegoroczny finał Szlachetnej Paczki już za nami! Cieszymy się, że już szósty raz wspólnymi siłami…
zobacz
Kongres Geotermalny DGK 2016 w Essen

Kongres Geotermalny DGK 2016 w Essen

W dniach 29.11.2016 – 01.12.2016 grupa kapitałowa Geopartner wzięła udział w tegorocznym Kongresie Geotermalnym w…
zobacz

Nasze ostatnie realizacje

MT/TDEM/IP/Grawimetria

Temat: Kompleksowe badania geofizyczne dla rozpoznania

zobacz
Sejsmika refleksyjna 2D

Temat: Sejsmika refleksyjna 2D - geofizyka poszukiwawcza

zobacz
Sejsmika MASW/tomografia elektrooporowa

Temat: Badania sejsmiczne MASW oraz

zobacz
Dokumentacja geotechniczna

Temat: przygotowania modernizacji międzynarodowego ciągu komunikacyjnego

zobacz