Dotacje en

fundusze unijne logo geo2

GRANTS FOR INNOVATION

We are pleased to announce that the company
Geopartner Sp. z o.o. completed the project:
„Wdrożenie patentu głębokiego zagęszczania gruntów falą sprężystą w ochronie przeciwpowodziowej”

Projekt realizowany w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Contact person:
Łukasz Stankowski
tel. 12 261 35 03

Useful links:

http://www.poig.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mg.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/

INVESTING IN YOUR FUTURE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

 

fundusze unijne logo geo3

Project Title:

Increasing the competitiveness of the Geopartner Company through the purchase of innovative devices

The project was selected for co-financing under:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
II oś priorytetowa: Gospodarka Regionalnej Szansy,
Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat A:Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP

The total value of the project:
1 321 740,78 PLN
The value of the co-financing:
429 834,40 PLN
Implementation period:
01.06.2011 r. – 31.05.2013 r.


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013”

„Fundusze Europejskie dla Małopolski”

fundusze unijne logo geopartner

 

 

fundusze unijne logo geo2

Company Geopartner Sp. z o.o. trying to obtain funding from the European Union for the project under the title:


„Opracowanie Planu Rozwoju Exportu dla Geopartner Spółka z o.o.”

  • Project runs from 10/02/2010 to 09/08/2011
  • Project value 12 500,00 PLN, funding 10 000,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013