Implementation of the patented soil compaction method in flood prevention

fundusze unijne logo geo1

Our company performs work related to improving the mechanical strength parameters of embankments. First stage of geophysical surveys, geotechnical studies and soil tests on embankments in Lublin province was completed. The aim of this work was to evaluate the technical condition of the embankments before the planned implementation of patented soil compaction method. The following geophysical surveys were made on designated sections:

•    seismic tomography with use of RT2 Wireless Seismic system and A100 BRUTUS HDPTO seismic source
•    seismic survey with implementation of S wave
•    Electrical resistivity method with use of ARES II by GF Instruments
•    GPR profiles with use of Mala georadar 100 and 250 MHz shielded antennas
•    Electromagnetic profiles with use of Geonics EM-31 conductivity meter

The following geotechnical point surveys were also made:

•    CPT probe – density index (ID), liquidity index (IL), shear strength, cohesion, angle of shearing resistance, soil compression modulus,
•    DPL probe - density index (ID) for non-cohesive soils,
•    Vane shear test - undrained shear resistance of saturated cohesive soils.

Also, soil samples were collected for laboratory tests to measure soil properties, as follows:

•    Undisturbed samples (NNS) (macroscopic analysis, water content, bulk density of soil, liquidity
index (IL), cohesion, angle of shearing resistance, oedometer soil compression modulus),
•    Proctor samples – optimum moisture content, maximum dry density of solid particles,
•    Water content,
•    Bulk density of soil,
•    Macroscopic analysis,
•    Granulometric analysis,
•    Organic matter content.

 

Ocena stanu technicznego obwałowań Ocena stanu technicznego obwałowań Ocena stanu technicznego obwałowań

Ocena stanu technicznego obwałowań Ocena stanu technicznego obwałowań Ocena stanu technicznego obwałowań

Ocena stanu technicznego obwałowań Ocena stanu technicznego obwałowań Ocena stanu technicznego obwałowań

ocena stanu technicznego obwałowan pan

Ocena stanu technicznego obwałowań

Projekt realizowany w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej
4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, tytuł projektu
Wdrożenie patentu głębokiego zagęszczania gruntów falą sprężystą w ochronie przeciwpowodziowej”.