Geofizyka inżynierska

Wykonujemy inżynierskie badania geofizyczne, czyli badania ośrodka gruntowego dla rozpoznania płytkiej budowy przypowierzchniowej ziemi. Do świadczonych przez nas usług zalicza się diagnostyka nawierzchni i podłoża dróg i linii kolejowych, badania wałów przeciwpowodziowych i zapór, monitoring zanieczyszczeń wód podziemnych, badanie stanu infrastruktury podziemnej, wykrywanie niewybuchów i niewypałów oraz inne. Wykorzystujemy takie metody geofizyczne jak georadar (w tym georadar otworowy), elektromagnetyka, mikrograwimetria, tomografia elektrooporowa mające szerokie zastosowanie zarówno w geologii płytkich złóż surowców jak i archeologii, budownictwie czy hydrogeologii.

zobacz

Geofizyka poszukiwawcza

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu geofizyki powierzchniowej celem określenia struktury wgłębnej budowy geologicznej oraz jej litologii poprzez pomiar parametrów fizycznych budujących ją kompleksów skalnych. Geofizyka poszukiwawcza zajmuje się poszukiwaniem złóż surowców mineralnych w tym ropy i gazu ziemnego, złóż rud, węgli oraz surowców chemicznych i skalnych. Wykonujemy również badania celem rozpoznawania i poszukiwania wód pitnych, termalnych i leczniczych. W naszych pracach stosujemy prawie wszystkie dostępne metody geofizyki powierzchniowej, w tym sejsmikę refleksyjną, grawimetrię, magnetometrię, magnetotellurykę oraz pozostałe metody geoelektryczne jak polaryzacja wzbudzona, TDEM, VLF.

zobacz

Geotechnika

Nasza firma wykonuje kompleksowe usługi z zakresu geotechniki. Do świadczonych przez nas usług zalicza się przeprowadzenie laboratoryjnych badań próbek gruntów i skał, badania podłoża gruntowego, badania dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych dla linii kolejowych. Nasza wykwalifikowana kadra prowadzi dokładną dokumentację badań tworząc karty otworów, przekrojów geologiczno-inżynierskich korelując dane geotechniczne i geofizyczne. Wykonujemy także zagęszczanie gruntów stosując opatentowaną metodę głębokiego zagęszczania gruntów falą sprężystą w ochronie przeciwpowodziowej.

zobacz

Aktualności

Firma Geopartner bierze udział w 81st EAGE Conference & Exhibition 2019

Firma Geopartner bierze udział w 81st EAGE Conference & Exhibition 2019

Firma Geopartner Sp. z o.o. bierze udział w corocznej konferencji 81st EAGE Conference & Exhibition…
zobacz
COGITO-MIN spotkanie w Helsinkach

COGITO-MIN spotkanie w Helsinkach

W dniach 28-30 stycznia 2019 roku odbyło się ostatnie spotkanie podsumowujące projekt COGITO-MIN (COst-effective Geophysical…
zobacz

Nasze ostatnie realizacje

Dokumentacja geotechniczna

Temat: przygotowania modernizacji międzynarodowego ciągu komunikacyjnego.

zobacz
Badania geofizyczne w woj. Zachodniopomorskim

Temat: Badania geofizyczne metodą tomografii elektrooporowej

zobacz
Bezinwazyjne rozpoznanie stanu podłoża EW Włocławek

Temat:Badania georadarowe - GPR 

zobacz
Badania magnetotelluryczne w poszukiwaniach wód termalnych w Sudetach

Temat: Badania magnetotelluryczne

zobacz

Nasze usługi: