Geotechnika i geologia inżynierska

Wszystkie budowle bez względu na ich rodzaj, materiały z których powstały a także charakter ich wykorzystania posadowione są na powierzchni lub pod ziemią. W geotechnice obszar ziemi podlegający wpływowi inwestycji inżynierskich nazywamy gruntem. Zajmując się ośrodkiem gruntowym używamy najnowocześniejszych metod badawczych by ryzyko niewłaściwego rozpoznania charakteru, układu wewnętrznego warstw oraz ich parametrów fizycznych sprowadzić do minimum.

Nasza doświadczona kadra zajmuje się koncepcjami, badaniami polowymi, analizą, projektowaniem oraz nadzorem prac związanych z dokumentowaniem warunków geologiczno inżynierskich.