Geofizyka inżynierska

Geofizyka poszukiwawcza

Geotechnika

Istotnym parametrem geotechnicznym, szczególnie dla rozpoznania stanu nasypów antropogenicznych np. dla dróg czy kolei jest zbadanie modułów odkształcenia

zobacz

Coraz bardziej popularną metodą rozpoznawania rodzaju i stanu gruntów stają się sondowania sondą statyczną CPT ze stożkiem mechanicznym Begemana i CPTU stożkiem

zobacz

Ważną część robót terenowych pozwalających na bezpośredni pomiar parametrów gruntu in situ, stanowią sondowania geotechniczne. Firma Geopartner dysponuje

zobacz

W naszej ofercie proponujemy szereg usług geotechnicznych. Poczynając od wierceń ręcznymi zestawami firmy Eijkelamp bez i z rurowaniem otworów

zobacz

Aktualności

Smart Exploration

Smart Exploration

Geopartner wchodzi w skład 27 partnerów tworzących projekt Smart Exploration, na który Komisja Europejska przyznała…
zobacz
Szlachetna Paczka 2016

Szlachetna Paczka 2016

Tegoroczny finał Szlachetnej Paczki już za nami! Cieszymy się, że już szósty raz wspólnymi siłami…
zobacz

Nasze ostatnie realizacje

Metoda tomografii elektrooporowej

Temat: Badania geofizyczne metoda tomografii elektrooporowej

zobacz
Georadar podwodny

Temat: Bezinwazyjne rozpoznanie stanu podłoża pod płytami ponuru i poszuru EW Włocławek

zobacz
Obwodnica Siewierza

Temat: Badania georadarowe mające na celu wykrycie anomalii strukturalnych (pustek pogórniczych)

zobacz
Dokumentacja geotechniczna

Temat: przygotowania modernizacji międzynarodowego ciągu komunikacyjnego

zobacz