Wiercenia mechaniczne

Kolejnym rodzajem wierceń w naszej ofercie są wiercenia mechaniczne wykonywane za pomocą wiertnic hydraulicznych na podwoziu samochodowym bądź gąsienicowym.

Geopartner dysponuje dwoma wiertnicami hydraulicznymi H25CS firmy Wamet z Bydgoszczy zamontowanymi na samochodach półciężarowych z napędem na cztery koła. Wiertnic tych używamy do rozpoznania geotechnicznego przy pomocy wierceń okrętnych sznekami zwykłymi o średnicy 110 mm do głębokości około 25 m ppt. Wiercenia tego typu są najbardziej popularną metodą uzyskiwania danych geotechnicznych i poboru prób do badań laboratoryjnych.

W szczególnie ważnych przypadkach oraz przy skomplikowanym układzie warstw geotechnicznych wykonujemy wiercenia sznekami pustymi (przelotowymi) CME. Nasza firma dysponuje wiertnicą na podwoziu gąsienicowym włoskiej firmy Beretta model T-41. Przy pomocy tego urządzenia mamy możliwość wiercenia na sucho sznekami pustymi CME do głębokości około 35 m ppt. Wiercenie może odbywać się przy użyciu samplera rdzeniowego, który pozwala na ciągły uzysk na sucho, nienaruszonego strukturalnie rdzenia o średnicy 88 mm. Wiercenie sznekami pustymi z użyciem żerdzi prowadzącej daje możliwość wiercenia zarurowanych otworów w celu wykonania testów bezpośrednich np. sondowanie SPT, pobranie prób NNS czy pomiar filtracji. W takich otworach istnieje możliwość zabudowania piezometrów do monitoringu wód podziemnych o średnicy do 90 mm.

Wiertnica Berenta daje nam również możliwość wiercenia obrotowego na płuczkę wodną i wiercenia rdzeniowanego. Przy otworach rdzeniowanych stosujemy układ rdzeniówki wrzutowej o średnicach NQ i PQ a maksymalna głębokość w pełni opróbowanego otworu to około 80 m ppt. W razie potrzeby możemy wykonywać również otwory przy użyciu młotka dolnego. Tego typu wiercenia wykonywane są do rozpoznania geologii w skałach twardych, lub do wykonania studni głębinowych czy otworów dla potrzeb pomp ciepła.

 

Zastosowanie

Rozpoznać budowę ośrodka gruntowego

 

Sprzęt
Wiertnice hydrauliczne firmy Wamet
Wiertnice na podwoziu gąsienicowym firmy Beretta