Sondowania statyczne

Coraz bardziej popularną metodą rozpoznawania rodzaju i stanu gruntów stają się sondowania sondą statyczną CPT ze stożkiem mechanicznym Begemana i CPTU stożkiem elektrycznym z pomiarem ciśnienia porowego. Te nowoczesne metody badawcze z powodzeniem uzupełniają klasyczne wiercenia pozwalając na określenie parametrów wiodących takich jak stopień plastyczności i stopień zagęszczenia gruntów bezpośrednio w badanym ośrodku uwzględniając wpływ i interakcje otaczających gruntów, wilgotności czy zawodnienia.

 

Zastosowanie

Rozpoznać budowę ośrodka gruntowego

Sprzęt

Sondy statyczne CPT ze stożkiem mechanicznym

Sondy statyczne CPTU ze stożkiem elektrycznym