Sondowania dynamiczne

Ważną część robót terenowych pozwalających na bezpośredni pomiar parametrów gruntu in situ, stanowią sondowania geotechniczne. Firma Geopartner dysponuje pełnym zakresem sprzętowym i jest w stanie wykonać każdy rodzaj sondowania.

Sondowania dynamiczne sondą lekką DPL-SD10 z końcówkami stożkową i krzyżakową (SVLT), sondą średnią, ciężą i bardzo ciężką (DMP- 30, DPH- 50 i DPSH- 63,5), sondą cylindryczną SPT. Sondowania dynamiczne służą głównie do rozpoznania stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych. Wyjątek stanowi sonda SPT(cylindryczna), do rozpoznania gruntów spoistych.

 

Zastosowanie

Rozpoznać budowę ośrodka gruntowego

 

Sprzet

Sondy dynamiczne róznej wielkości z końcówkami stożkowymi i krzyżakowymi

Sondy cylindryczne SPT