Badania modułu odkształcenia

Istotnym parametrem geotechnicznym, szczególnie dla rozpoznania stanu nasypów antropogenicznych np. dla dróg czy kolei jest zbadanie modułów odkształcenia nawierzchni pierwotnego i wtórnego, pozwalających na określenie wskaźnika odkształcenia. Badania takie wykonujemy przy użyciu płyty sztywnej VSS.
W celu bieżącej oceny stanu nasypów, podczas zabudowy kolejnych warstw prowadzimy kontrolę przy użyciu lekkiej płyty do badań dynamicznych LFG-SD. Metoda ta to bardzo nowoczesny, szybki i obiektywny sposób nadzoru nad prawidłowością zabudowy kolejnych warstw nasypów, pozwalająca wykonawcy i inwestorowi na pełną kontrolę prowadzonych prac dbając o ich poprawność i zgodność z założeniami projektowymi.

 

Zastosowanie

Rozpoznać budowę ośrodka gruntowego

 

Sprzęt

Płyty sztywne VSS

Lekkie płyty do badań dynamicznych LFG-SD