Poszukiwanie złóż surowców pospolitych

Nasza firma dysponuje potencjałem technicznym i wymaganą wiedzą w celu wykonywania prac związanych z poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż surowców pospolitych. Na Państwa życzenie wykonamy badania geofizyczne i geotechniczne w celu oszacowania rodzaju i zasobów kopalin oraz możliwości pozyskania surowca na danym obszarze.

.