Poszukiwanie złóż surowców pospolitych

Zajmujemy się poszukiwaniem złóż surowców pospolitych. Nasza firma dysponuje potencjałem technicznym i wymaganą wiedzą w celu wykonywania pracz tym związanych. Na Państwa życzenie wykonamy badania geofizyczne i geotechniczne w celu oszacowania rodzaju i zasobów kopalin oraz możliwości pozyskania surowca na danym obszarze.

.