Rozpoznanie struktur geotechnicznych

Wykonujemy rozpoznanie struktur geotechnicznych oraz sporządzamy raporty dotyczące geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Każdą z naszych ofert rozpatrujemy indywidualnie. Przedstawienie rzetelnego rozwiązania problemu geotechnicznego wymaga wielu konsultacji i szczegółowego określenia rodzaju i zakresu prac, dlatego w każdym przypadku służymy swoją wiedzą i czasem.

Nasi pracownicy spotkają się z Państwem by podczas prezentacji czy wizji terenowej przedyskutować ilość koniecznych wierceń i sondowań geotechnicznych ich głębokość oraz ew. konieczność i zakres wykonania innych dodatkowych badań.