Geotechniczne badania laboratoryjne gruntów

Większośćgeotechnicznych badań laboratoryjnych gruntów przeprowadzamy we własnym laboratorium, pozostałe bardziej skomplikowane badania wykonują współpracującez nami specjalistyczne laboratoria geotechniczne i geochemiczne.

 

 • analiza makroskopowa + wilgotność naturalna
 • oznaczenie gęstości objętościowej
 • oznaczenie gęstości właściwej
 • analiza sitowa (na sucho)
 • analiza sitowa (przemywanie)
 • analiza aerometryczna + analiza sitowa
 • oznaczenie granic konsystencji
 • oznaczenie wskaźnika pęcznienia
 • oznaczenie wilgotności optymalnej
 • oznaczenie wytrzymałości na ścinanie w aparacie bezp. ścinania
 • oznaczenie wytrzymałości pierwotnej, rezydualnej i po zawodnieniu powierzchni poślizgu w aparacie bezpośredniego ścinania
 • oznaczenie wytrzymałości na ścinanie w aparacie trójosiowego ściskania
 • oznaczenie współczynnika filtracji metodą zmiennego gradientu
 • oznaczenie współczynnika filtracji w komorze trójosiowej
 • oznaczenie modułów ściśliwości w edometrze