Obliczenia stateczności

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z budownictwem lądowym, konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych, mających na celu określenie stateczności gruntu przy różnych stanach naprężeń/odkształceń. Istotne dla celów projektowych i ochrony środowiska jest określenie prawdopodobieństwa ruchów masowych pod wpływem robót inżynieryjnych. W przypadku posadowienia budowli na skarpach należy określić ich przyszły wpływ na stateczności podłoża.

Informacje te są potrzebne nie tylko projektantom, ale również wyznacza poziom zagrożenia dla okolicznych mieszkańców oraz środowiska naturalnego. Do tego celu służą obliczenia stateczności. Mają one szerokie zastosowanie z czego najważniejsze to:

  • ocena ryzyka wystąpienia osuwiska w rejonie intensywnych opadów atmosferycznych,
  • zmiana warunków gruntowych w wyniku prac ziemnych,
  • wpływ posadowienia obiektów inżynieryjnych na zmianę nośności podłoża,
  • wpływ ruchu komunikacyjnego na stateczność nasypów kolejowo-drogowych oraz podłoża.