Geotechnika

Wszystkie budowle bez względu na ich rodzaj, materiały z których powstały a także charakter ich wykorzystania posadowione są na powierzchni lub pod ziemią. W geotechnice obszar ziemi podlegający wpływowi inwestycji inżynierskich nazywamy gruntem. Zajmując się ośrodkiem gruntowym używamy najnowocześniejszych metod badawczych by ryzyko niewłaściwego rozpoznania charakteru, układu wewnętrznego warstw oraz ich parametrów fizycznych sprowadzić do minimum.

zobacz

W swojej kompleksowej działalności zajmujemy się również problematyką związaną z hydrogeologią. Wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt oraz doświadczoną kadrę proponujemy możliwie najlepsze rozwiązania zadanych problemów. Specjalnością naszej firmy jest poszukiwanie zasobów wód podziemnych.

zobacz

Wykonujemy rozpoznanie struktur geotechnicznych oraz sporządzamy raporty dotyczące geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Każdą z naszych ofert rozpatrujemy indywidualnie. Przedstawienie rzetelnego rozwiązania problemu geotechnicznego wymaga wielu konsultacji i szczegółowego określenia rodzaju i zakresu prac, dlatego w każdym przypadku służymy swoją wiedzą i czasem.

zobacz

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z budownictwem lądowym, konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych, mających na celu określenie stateczności gruntu przy różnych stanach naprężeń/odkształceń. Istotne dla celów projektowych i ochrony środowiska jest określenie prawdopodobieństwa ruchów masowych pod wpływem robót inżynieryjnych. W przypadku posadowienia budowli na skarpach należy określić ich przyszły wpływ na stateczności podłoża.

zobacz

Zajmujemy się poszukiwaniem złóż surowców pospolitych. Nasza firma dysponuje potencjałem technicznym i wymaganą wiedzą w celu wykonywania pracz tym związanych. Na Państwa życzenie wykonamy badania geofizyczne i geotechniczne w celu oszacowania rodzaju i zasobów kopalin oraz możliwości pozyskania surowca na danym obszarze.

.

zobacz

Przeprowadzamy konsultacje, doradztwo oraz świadczymy wsparcie techniczne. Posiadając niezbędny sprzęt, wiedzę i doświadczenie świadczymy szereg usług związanych z nadzorem geotechnicznym na terenach budów. Szczególnie przydatne są usługi związane z odbiorami wykopów czy nasypów, doradzamy przy pracach fundamentowych, palowaniach, ściankach szczelnych.

zobacz

Przeprowadzamy kompleksową interoretację geotechniczną i geologiczną, dokładnie wykonanie wszystkich robót trenowych, badań laboratoryjnych i analizy ewentualnych materiałów archiwalnych. Po tym przystępujemy do prac kameralnych związanych z dokumentowaniem geotechnicznym czy geologiczno inżynierskim. Prace kameralne – tworzenie kart otworów, przekrojów geologiczno inżynierskich, korelacja danych geotechnicznych i geofizycznych, stanowią jeden z najważniejszych etapów realizacji zamówienia.

zobacz

Większośćgeotechnicznych badań laboratoryjnych gruntów przeprowadzamy we własnym laboratorium, pozostałe bardziej skomplikowane badania wykonują współpracującez nami specjalistyczne laboratoria geotechniczne i geochemiczne.

zobacz

Większość chemicznych badań laboratoryjnych prób wód i gruntów przeprowadzamy we własnym laboratorium, pozostałe bardziej skomplikowane badania wykonują współpracujące z nami specjalistyczne laboratoria geotechniczne i geochemiczne.

zobacz

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z budownictwem lądowym, konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych, mających na celu określenie stateczności gruntu przy różnych stanach naprężeń/odkształceń. Istotne dla celów projektowych i ochrony środowiska jest określenie

zobacz

Badanie płytą statyczną VSS określa zagęszczenie warstwy nasypu, nośność i zagęszczenie podłoża oraz niektórych typów podbudów. Badanie to pozwala na określenie odkształceniowych właściwości podłoża gruntowego in situ. W wyniku badania uzyskuje się wartości modułu odkształcenia pierwotnego E1,

zobacz

Sonda dynamicznie służą do oceny stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych. Jest to jedno z podstawowych badań terenowych. Dysponujemy pełnym zakresem sond dynamicznych.
W zależności od głębokości sondowania stosujemy sondę lekką DPL

zobacz

Doświadczenie firmy Geopartner w zakresie geologii i geotechniki, wykwalifikowana kadra specjalistów oraz specjalistyczny sprzęt, pozwalają na kompleksową i szybką bezproblemową realizację projektów.
Podczas wykonywania badań wód podziemnych oraz badań podłoża

zobacz

Sondowanie statyczne CPT i CPTU gruntów jest podstawowym badaniem polowym gruntów wykonywanym w krajach Unii Europejskiej.
Zaletami metody sondowania statycznego CPTU są:

zobacz