Geofizyka inżynierska

Przy określaniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów liniowych, takich jak drogi, koleje czy rurociągi, bardzo duży problem   stanowi   osiągnięcie   kompromisu    pomiędzy      ilością
badań   terenowych   a  dokładnością      rozpoznania      warunków
zobacz
Oferujemy badanie zmienności w czasie zagrożenia sejsmicznego dla sejsmiczności naturalnej  i indukowanej w obszarach eksploatacji górniczej i obszarach z istotną infrastrukturą drogową lub kolejową. Wykorzystujemy w tym  celu  ciągły pomiar  i  analizę
zobacz
Wykorzystując dostępne nam techniki badawcze oraz bardzo duże doświadczenie (kilka tysięcy kilometrów profili georadarowych), jesteśmy   w   stanie  w  sposób    ciągły  i    ze   znaczną  precyzją,
rozpoznać strukturę i stan techniczny budowli    hydrotechnicznych, 
zobacz
W zagadnieniach monitoringu zanieczyszczeń wód podziemnych, oferujemy szeroki zakres metod geofizycznych, obejmujący m. in. metodę elektrooporową i konduktometryczną - preferowane do rozwiązywania tego  typu zagadnień.  Metody należą  do  klasy  tzw.
zobacz
Lokalizacja pustek w górotworze wymaga zastosowania metody geofizycznej, w której dokonuje się pomiarów zmian gęstości ośrodka skalnego. Badania mikrograwimetryczne oferowane przez spółkę  Geopartner,   pozwalają  wykrywać  różniące  się  gęstością 
zobacz
Proponujemy wykorzystanie metod geofizycznych, takich jak: georadaru, konduktometrii, magnetometrii i VLF do badania stanu niewidocznej i nieewidencjonowanej infrastruktury podziemnej. Powyższe metody geofizyczne,  w sposób jednoznaczny,  lokalizują 
zobacz
Zastosowanie metody georadarowej z wykorzystaniem anten wysokiej częstotliwości, pozwala na zlokalizowanie naruszeń w strukturze ośrodka gruntowego. Interpretacja przekroju GPR daje zatem  możliwość  lokalizacji  miejsc    pochówku,   które  powodują
zobacz
Przy pomocy specjalistycznego sprzętu geofizycznego (m. in. konduktometr, magnetometr), oferujemy pomiary mające na celu lokalizację ferromagnetyków (niewybuchów i niewypałów) do znacznych głębokości pogrążenia.
zobacz
Najważniejszą cechą pomiarów geofizycznych jest ich bezinwazyjność, dlatego też stanowią one nieocenioną pomoc w pracach archeologicznych. Metody geofizyczne pozwalają dokonywać analizy zarówno 2D, jak i 3D, co daje możliwość
zobacz