Analiza sejsmiczności naturalnej i indukowanej

Oferujemy badanie zmienności w czasie zagrożenia sejsmicznego dla sejsmiczności naturalnej  i indukowanej w obszarach eksploatacji górniczej i obszarach z istotną infrastrukturą drogową lub kolejową. Wykorzystujemy w tym  celu  ciągły pomiar  i  analizę
poziomu drgań sejsmicznych przy użyciu bezprzewodowej aparatury sejsmometrycznej.