Lokalizacja naturalnych i poeksploatacyjnych pustek skalnych

Lokalizacja naturalnych i poeksploatacyjnych pustek w górotworze wymaga zastosowania metody geofizycznej, w której dokonuje się pomiarów zmian gęstości ośrodka skalnego. Badania mikrograwimetryczne oferowane przez spółkę  Geopartner,   pozwalają  wykrywać  różniące  się  gęstością 

naturalne formy strukturalne w górotworze, jak i formy antropogeniczne, takie jak rozluźnienia i pustki po eksploatacji górniczej.


Dokładność stosowanych przez nas grawimetrów, daje możliwość analizy zmian czasowych siły ciężkości, a co za tym idzie badania przebiegu i charakteru procesów geodynamicznych.

Oprócz metody mikrograwimetrycznej, stosowanej, jako wstępne rozpoznanie ośrodka i dającej przestrzenny obraz miejsc o anomalnej, względem otoczenia, gęstości (pustek) proponujemy wykonanie pomiarów sejsmicznych w wersji tomografii sejsmicznej, MASW, pomiarów georadarowych i tomografii elektrooporowej. Metody te w zakresie kompleksowej interpretacji pozwalają wyznaczyć głębokość, a w połączeniu z grawimetrią również kubaturę poszukiwanego obiektu. Stosowanie wymienionych metod badań geofizycznych wpływa na dokładność lokalizacji naturalnych i poeksploatacyjnych pustek skalnych.