Lokalizacja miejsc pochówku

Zastosowanie metody georadarowej z wykorzystaniem anten wysokiej częstotliwości, pozwala na zlokalizowanie naruszeń w strukturze ośrodka gruntowego. Interpretacja przekroju GPR daje zatem  możliwość  lokalizacji  miejsc    pochówku,   które  powodują

zmianę struktury ośrodka gruntowego.

Spółka Geopartner współpracuje w tym zakresie ze Służbami Państwowymi, pomagając w lokalizacji ww. miejsc związanych zarówno z przeszłością wojenną i powojenną (miejsca mogił masowych), jak i ze współczesną kryminalistyką.