Lokalizacja miejsc pochówku

Lokalizacja miejsc pochowku jest możliwa dzięki zastosowaniu metody georadarowej z wykorzystaniem anten wysokiej częstotliwości i interpretacji przekroju GPR. Ta metoda pozwala na zlokalizowanie naruszeń w strukturze ośrodka gruntowego. 

Spółka Geopartner współpracuje w tym zakresie ze Służbami Państwowymi, pomagając w lokalizacji ww. miejsc związanych zarówno z przeszłością wojenną i powojenną (miejsca mogił masowych), jak i ze współczesną kryminalistyką.