Wykrywanie niewybuchów i niewypałów (UXO)

Przy pomocy specjalistycznego sprzętu geofizycznego (m. in. konduktometr, magnetometr), oferujemy pomiary mające na celu lokalizację ferromagnetyków (niewybuchów i niewypałów - UXO) do znacznych głębokości pogrążenia.
W zależności od wielkości obiektu, umożliwiamy jego lokalizację na głębokości większej niż 1,5 m.