Lokalizacja: krypt, grobowców, fragmentów murów

Metody geofizyczne pozwalają dokonywać analizy zarówno 2D, jak i 3D, co daje możliwość dokładnej lokalizacji obiektów archeologicznych, takich jak: krypty, fragmenty murów, skupiska pozostałości po działalności ludzkiej

Wykorzystując badania geofizyczne jako część strategii badawczej, można wstępnie rozpoznać obszar badań, przy znacznej minimalizacji kosztów.

Oferujemy standardowo stasowane w badaniach archeologicznych metody: magnetometryczną, georadarową oraz komplet metod elektrooporowych i elektromagnetycznych. Zapewniamy całkowite wykonawstwo badań, wraz z  opracowaniem dokumentacji końcowej w formie zinterpretowanych map i przekrojów obrazujących pochodzenie anomalii geofizycznych.