Sejsmika

Sejsmika zajmuje się badaniem rozchodzenia fal sejsmicznych. Fale sejsmiczne wywołane wstrząsem lub drganiami rozchodzą się w głąb Ziemi i napotykając na

swojej drodze granice warstw geologicznych różniące się impedancja akustyczną – powodują powstanie wtórnych fal sejsmicznych, które są rejestrowane na powierzchni Ziemi. W pomiarach refrakcyjnych istotne są czasy „pierwszych wstąpień fal podłużnych typu P, które powstają na granicy dwóch ośrodków, przy czym ośrodek niżej leżący musi mieć większą prędkość fali. Wówczas taka fala „refrakcyjna” propaguje wzdłuż granicy z prędkością charakterystyczną dla warstwy podścielającej a następnie wraca do odbiorników na powierzchni.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat refrakcji