MASW

W technice wielokanałowej analizy fal powierzchniowych - MASW wykorzystuje się fale powierzchniowe Rayleigha – fal poprzecznych S, które przechodzą poprzez badany

ośrodek. Uzyskane rejestracje sejsmiczne są wykorzystywane do obliczenia krzywych dyspersji (zmiana prędkości fazowej w funkcji częstotliwości). Następnie dokonuje się inwersji tych krzywych na modele głębokościowe 1D i 2D zmian prędkości fali S.

 

Zastosowanie MASW:

Budowle liniowe

Geofizyka inżynierska

Geologia złożowa

Sprzęt pomiarowy MASW:

  • Aparatura sejsmiczna firmy Geometrics
  • AWD (Accelerated Weight Drop) żródło udarowe fali P i S
  • Źródło udarowe PEG-40 oraz ręczne