Georadar [GPR]

Metoda georadarowa opisywana również skrótem GPR (Ground Penetrating Radar) należy do grupy elektromagnetycznych metod geofizycznych, które

wykorzystują zmiany, jakim podlega fala elektromagnetyczna wyemitowana w głąb gruntu. Antena nadawcza emituje falę w głąb ośrodka geologicznego. Fala odbija się na granicy dwóch ośrodków różniących się pomiędzy sobą stałą dielektryczną i jest rejestrowana przez antenę odbiorczą. Energia odbitego impulsu jest w proporcjonalna do różnicy stałych dielektrycznych w obu ośrodkach.

 Więcej informacji na temat metody georadarowej znajdziesz tutaj.

Zastosowanie:

Budowle liniowe

Geofizyka inżynierska

Archeologia i Kryminalistyka

 

Sprzęt pomiarowy:

  • Georadary firmy Mala
  • Georadary firmy IDS
  • Georadary otworowe firmy Mala