Mikrograwimetria [Grav]

Mikrograwimetria to metoda badawcza wyodrębniona z grawimetrii stosowanej. Największe zapotrzebowanie na badania mikrograwimetryczne występuje w zakresie

wykrywania pustek skalnych na terenach dawnej i obecnej eksploatacji górniczej. Metoda ta stosowana jest również do badania warunków posadowienia obiektów budowlanych i szlaków komunikacyjnych.

 

Zastosowanie:

Geofizyka inżynierska

Archeologia

Budowle liniowe

Sprzęt pomiarowy:

  • Grawimetry firmy Scintrex
  • Tachimetry i GPSy geodezyjne