Magnetyka [Mag]

Metody magnetyczne zajmują się badaniem tych właściwości naturalnego pola magnetycznego Ziemi, które związane są z obecnością skał różnicujących się od swego otoczenia podatnością magnetyczną.

 

Zastosowanie:

Geologia złożowa

Archeologia

Budowle liniowe

Sprzęt pomiarowy:

  • Magnetotmetry firmy GEM System

 

Magnetyka [Mag] Magnetyka [Mag]