Magnetyka [Mag]

Metody magnetyczne zajmują się badaniem tych właściwości naturalnego pola magnetycznego Ziemi, które związane są z obecnością skał różnicujących się od swego

otoczenia podatnością magnetyczną.

 Bardziej dokładnie metoda magnetyczna została opisana tutaj.

Zastosowanie:

Geologia złożowa

Archeologia

Budowle liniowe

Sprzęt pomiarowy:

  • Magnetotmetry firmy GEM System