Metoda tomografii elektrooporowej [SGE / ERT]

Badania metodą tomografii elektrooporowej wykorzystują zjawisko polegające na przewodzeniu przez ośrodek skalny prądu elektrycznego, czyli na pomiarze zmian oporności gruntu

za pomocą zestawu elektrod prądowych i pomiarowych ustawianych w różnych konfiguracjach w zależności od charakteru pomiarów.  Metodę wykorzystywać można w klasycznym wariancie sondowań (SGE), dla których uzyskujemy rozkład oporności w funkcji głębokości dla pojedynczej lokalizacji oraz w wariancie tomografii elektrooporowej (ERT). Tomografia ERT (tomografia elektrooporowa) umożliwia wykonanie pomiarów oraz ich interpretację bezpośrednio w geometrii 2D, na przekrojach o dowolnej długości. Usługi geofizyczne z wykorzystaniem opisanej metody sprawdzają się m.in. w badaniach wód termalnych, pitnych, czy leczniczych.

 Więcej na temat tomografii elektrooporowej dowiesz się tutaj.

 

Zastosowanie:

Geologia złożowa

Budowle liniowe

Geofizyka inżynierska

Wody pitne, mineralne i lecznicze

Archeologia

Badania geotermalne

Sprzęt pomiarowy:

  • Aparatura geoelektryczna firmy GF Instruments
  • Wielofunkcyjna aparatura firmy Phoenix Geophysics Ltd.
  • Transmiter firmy Phoenix Geophysics Ltd.