Polaryzacja wzbudzona [TDIP / SIP]

Metoda polaryzacji wzbudzonej (IP) jest rozszerzeniem metody elektrooporowej o dodatkowy pomiar ośrodka geologicznego do gromadzenia ładunków elektrycznych.

Obiekty geologiczne spolaryzowane pod wpływem impulsu prądu elektrycznego generują zanikający w czasie prąd elektryczny, który może być obserwowany, np. po wyłączeniu prądu wzbudzającego, na powierzchni Ziemi. Ponieważ obserwowane obiekty, zależnie od swojej budowy geologicznej i składu mineralogicznego oraz budowy geologicznej ich otoczenia, generują sygnały polaryzacji pola elektrycznego o różnej amplitudzie i różnym czasie jego zanikania, to pomiar i analiza tych wielkości dają pewną informację o budowie geologicznej.

 

Zastosowanie:

Geologia złożowa

Geofizyka inżynierska

Wody pitne, mineralne i lecznicze

Archeologia

Sprzęt pomiarowy:

  • Aparatura geoelektryczna firmy GF Instruments
  • Wielofunkcyjna aparatura firmy Phoenix Geophysics Ltd.
  • Transmiter firmy Phoenix Geophysics Ltd.