Elektromagnetyka [EM / VLF]

Badania elektromagnetyczne (EM) polegają na badaniu przewodności ośrodka poprzez wzbudzenie (wyindukowanie) w nim pola elektromagnetycznego.

System pomiarowy przy badaniach elektromagnetycznych to dwie cewki: nadawcza i odbiorcza. Nadajnik wytwarza pierwotne pole elektromagnetyczne, które generuje wtórne pole elektromagnetyczne w ośrodku. Cewka odbiornika rejestruje wielkość pola wtórnego oraz stosunek pomiędzy polem pierwotnym i wtórnym. Metoda VLF (Very Low Frequency) polega na pomiarze pól wtórnych wytwarzanych przez ciała przewodzące, znajdujące się w ziemi, które podlegają działaniu pierwotnego sygnału EM. Jest to metoda bierna wykorzystująca promieniowanie silnych radiostacji wojskowych, jako sygnały pierwotne.

 Więcej informacji o elektromagnetycznej metodzie znajdziesz tutaj.

 

Zastosowanie badań elektromagnetycznych:

Geologia złożowa

Geofizyka inżynierska

Wody pitne, mineralne i lecznicze

Budowle liniowe

Archeologia

Sprzęt pomiarowy:

  • Aparatura pomiarowa firmy GEM System
  • Konduktometr firmy Geonics 

elektromagnetyka badania elektromagnetyczne przewodnoci orodka geologia zoowa archeologia budowle liniowe inynierska