Geofizyka poszukiwawcza

Do poszukiwania ropy i gazu oraz innych złóż węglowodorów zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych (gaz łupkowy) proponujemy wykorzystanie metod geofizycznych.Posiadamy niezbędny sprzęt  i doświadczenie w wykonywaniu badań metodami grawimetryczną, magnetotelluryczną i sejsmiczną.

zobacz
monitoring eksploatacji złóż

Oferujemy monitoring złóż węglowodorów i wód termalnych w trakcie eksploatacji w tym monitoring mikrosejsmiczny w procesie szczelinowania złóż gazu łupkowego. Wykorzystujemy w tym celu nowoczesną, bezprzewodową aparaturę sejsmiczną i sejsmometryczną oraz systemy pomiarowe do badań

zobacz
pomiary sejsmiczne w otworach

Przeprowadzamy pomiary sejsmiczne w otworach (up-hole, down-hole). Dokładne określenie strefy niskiej prędkości (LVL) ma istotne znaczenie dla oznaczenia optymalnej głębokości wzbudzania dynamitowego oraz wprowadzenia poprawek statycznych w sejsmice refleksyjnej.

zobacz

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu oferujemy reinterpretację archiwalnych pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem nowoczesnych procedur obliczeniowych (inwersja 2D, 3D). Szczególnie zachęcamy do wykorzystania archiwalnych zdjęć grawimetrycznych,

zobacz

Oferujemy re-processing nowych i archiwalnych danych sejsmicznych z wykorzystaniem najnowszych narządzi obliczeniowych (Promax).
Dla poprawnego sformułowania modelu prędkościowego do migracji opcjonalnie proponujemy wykorzystanie badań grawimetrycznych i

zobacz

W zagadnieniach poszukiwań wód termalnych metodami geofizycznymi podstawowe znaczenie ma określenie geometrii poziomów wodonośnych, dróg migracji płynów oraz prognozowanie ich mineralizacji i temperatury. Podstawowy parametr charakteryzujący własności geoelektryczne ośrodka tj.

zobacz
W zakresie poszukiwania i rozpoznawania rud metali proponujemy wykorzystanie kompletu metod geoelektrycznych w powiązaniu z sejsmik refleksyjną, magnetotemtrią i VLF. Metody te, stosowane, jako komplet pozwalają na wieloparametryczne rozpoznanie ośrodka geologicznego
zobacz

W zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców chemicznych i skalnych oferujemy badania geofizyczne przy zastosowaniu metod dobranych odpowiednio do rodzaju poszukiwanej kopaliny lub oczekiwanych warunków jej występowania. Z powodu dużej złożoności możliwych form i głębokości

zobacz

Węgle kamienne i brunatne charakteryzują się znacznym kontrastem gęstości i prędkości w stosunku do skały płonnej. Z tej przyczyny preferowanymi metodami geofizycznymi w zagadnieniach górnictwa węgla są grawimetria i sejsmika. Spółka Geopartner oferuje wykonywanie projektów i badań

zobacz
 Poszukiwanie wód pitnych, mineralnych i leczniczych
W zagadnieniach poszukiwań wód pitnych, mineralnych i leczniczych metodami geofizycznymi podstawowe znaczenie ma określenie geometrii poziomów wodonośnych, dróg migracji płynów oraz prognozowanie ich mineralizacji i temperatury. 
zobacz

Oferujemy wykonanie pomiarów geofizycznych pozwalających zobrazować głębokie struktury geologiczne. W tym zakresie proponujemy wykonanie badań magnetotellurycznych i grawimetrycznych.
Metoda grawimetryczna wykonana w ramach zdjęcia regionalnego pozwala na

zobacz

Kompleksowa interpretacja geofizyczno – geologiczna oferowana przez firmę Geopartner opiera się na wykorzystaniu maksimum informacji z różnych metod geofizycznych,wykorzystywanych przez naszą firmę  w tym geofizyki otworowej i powiązaniu ich z dostępną informacja geologiczną celem stworzenia nowego wspólnego modelu

zobacz