Poszukiwania ropy i gazu

poszukiwania ropy i gazu

Proponujemy wykorzystanie metod geofizycznych do poszukiwań złóż węglowodorów zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych (gaz łupkowy). Posiadamy niezbędny sprzęt
i doświadczenie w wykonywaniu badań metodami grawimetryczną, magnetotelluryczną i sejsmiczną.

Metody te, stosowane kompleksowo pozwalają na wieloparametryczne rozpoznanie ośrodka geologicznego pod kątem zróżnicowania gęstości, oporności i prędkości skał. Jako jedna z nielicznych firm w Europie zapewniamy pełny serwis prac polowych i interpretacyjnych z wykorzystaniem wiodących metod geofizyki powierzchniowej w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów, tj. sejsmiki, magnetotelluryki i grawimetrii.
Obecna działalność badawczo - rozwojowa Spółki Geopartner skupia się m.in. na opracowaniu oprogramowania dedykowanego do interpretacji wyników pomiarów geofizycznych metodą joint-inversion.