Monitoring eksploatacji złóż

monitoring eksploatacji złóż

Oferujemy monitoring złóż węglowodorów i wód termalnych w trakcie eksploatacji w tym monitoring mikrosejsmiczny w procesie szczelinowania złóż gazu łupkowego. Wykorzystujemy w tym celu nowoczesną, bezprzewodową aparaturę sejsmiczną i sejsmometryczną oraz systemy pomiarowe do badań

geoelektrycznych.

Pomiary sejsmiczności indukowanej oferowane przez Geopartner wykorzystywane są głównie: w górnictwie, procesie eksploatacji ropy i gazu, pracy podziemnych składowisk (np. CO2), przy wydobywaniu wód mineralnych i termalnych oraz wtłaczaniu płynów w górotwór podczas szczelinowania hydraulicznego.
Oferujemy również monitoring poziomu wód mineralnych i termalnych w trakcie ich eksploatacji. Do tego typu prac proponujemy metody geoelektryczne wykorzystujące naturalne (MT/CSAMT) i sztuczne źródło fali EM (CSAMT/TDEM).