Pomiary sejsmiczne w otworach (up-hole, down-hole)

pomiary sejsmiczne w otworach

Przeprowadzamy pomiary sejsmiczne w otworach (up-hole, down-hole). Dokładne określenie strefy niskiej prędkości (LVL) ma istotne znaczenie dla oznaczenia optymalnej głębokości wzbudzania dynamitowego oraz wprowadzenia poprawek statycznych w sejsmice refleksyjnej.

Posiadamy niezbędny sprzęt i doświadczenie w wykonywaniubadań mikrosejsmokarotażu oferując również wiercenie otworów.