Pomiary sejsmiczne w otworach (up-hole, down-hole)

pomiary sejsmiczne w otworach

Dokładne określenie strefy niskiej prędkości (LVL) ma istotne znaczenie dla oznaczenia optymalnej głębokości wzbudzania dynamitowego oraz wprowadzenia poprawek statycznych w sejsmice refleksyjnej.
Spółka Geopartner posiada niezbędny sprzęt i doświadczenie w wykonywaniu

badań mikrosejsmokarotażu oferując również wiercenie otworów.