Re-processing danych sejsmicznych

Oferujemy re-processing nowych i archiwalnych danych sejsmicznych z wykorzystaniem najnowszych narządzi obliczeniowych (Promax).
Dla poprawnego sformułowania modelu prędkościowego do migracji opcjonalnie proponujemy wykorzystanie badań grawimetrycznych i magnetotellurycznych. Metodyka ta jest szczególnie przydatna w obszarach o słabym rozpoznaniu wiertniczym.