Poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych

W zagadnieniach poszukiwań wód termalnych metodami geofizycznymi podstawowe znaczenie ma określenie geometrii poziomów wodonośnych, dróg migracji płynów oraz prognozowanie ich mineralizacji i temperatury. Podstawowy parametr charakteryzujący własności geoelektryczne ośrodka tj.

oporność, odzwierciedla głównie jego zróżnicowanie litologiczne jest jednak modyfikowany także przez porowatość i przepuszczalność ośrodka skalnego, rodzaj i skład chemiczny nasycających mediów, a także przez ich temperaturę.

Metoda magnetotelluryczna (MT), którą Geopartner proponuje do poszukiwań geotermalnych jest od wielu lat z powodzeniem stosowana w tego typu zagadnieniach na całym świecie.

Niekwestionowalność metody MT wynika z faktu, iż jako wynik pomiaru, przetwarzania a następnie interpretacji danych otrzymujemy rozkład (oporności) przewodnictwa skał w funkcji głębokości ośrodka geologicznego. 
W ramach rozpoznania strukturalnego budowy geologicznej proponujemy wykorzystanie w komplecie z metodą MT również badań sejsmiki refleksyjnej oraz grawimetrii.