Poszukiwanie i rozpoznawanie rud metali

W zakresie poszukiwania i rozpoznawania rud metali proponujemy wykorzystanie kompletu metod geoelektrycznych w powiązaniu z sejsmik refleksyjną, magnetotemtrią i VLF. Metody te, stosowane, jako komplet pozwalają na wieloparametryczne rozpoznanie ośrodka geologicznego

pod kątem zróżnicowania namagnesowania, oporności i prędkości skał.
Dysponujemy szerokim spektrum metod geoelektrycznych stosowanych, jako standardowe w poszukiwaniach rud metali.

W zależności od wymaganej głębokości i szczegółowości rozpoznania złożą oferujemy: metodę audiomagnetotelluryczną, audiomagnetotelluryczną ze sztucznym źródłem (CSAMT), metodę procesów przejściowych (TDEM), metodę elektrooporową (ERT, SGE) oraz jako główną w tego typu zagadnieniach: metodę polaryzacji wzbudzonej (w reżimie czasowym TDIP i częstotliwościowym SIP).
 W zakresie badań metodą polaryzacji wzbudzonej spółka Geopartner oferuje wykorzystanie transmiterów dużej mocy (ponad 20 kW), co gwarantuje uzyskanie informacji o rozkładzie okruszcowania na znacznych, przekraczających kilkaset metrów głębokościach.