Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgli kamiennych i brunatnych

Węgle kamienne i brunatne charakteryzują się znacznym kontrastem gęstości i prędkości w stosunku do skały płonnej. Z tej przyczyny preferowanymi metodami geofizycznymi w zagadnieniach górnictwa węgla są grawimetria i sejsmika. Spółka Geopartner oferuje wykonywanie projektów i badań polowych z użyciem tych metod zarówno w fazie poszukiwań nowych złóż jak i w trakcie eksploatacji.

Do rozpoznania frontu robót w trakcie eksploatacji odkrywkowej proponujemy również zastosowanie metody georadarowej oraz płytkich pomiarów sejsmicznych w wersji refrakcyjnej lub MASW. Badania georadarową z racji szybkości ich wykonywania oraz bezinwazyjności nie wymagają zatrzymania ruchy Zakładu Górniczego.