Kompleksowa interpretacja geofizyczno - geologiczna

Kompleksowa interpretacja geofizyczno – geologiczna oferowana przez firmę Geopartner opiera się na wykorzystaniu maksimum informacji z różnych metod geofizycznych,wykorzystywanych przez naszą firmę  w tym geofizyki otworowej i powiązaniu ich z dostępną informacja geologiczną celem stworzenia nowego wspólnego modelu

litologiczno – strukturalnego.

Obecna działalność badawczo – rozwojowa Spółki Geopartner skupia się m.in. na opracowaniu oprogramowania dedykowanego do interpretacji wyników pomiarów geofizycznych metodą joint-inversion.