Sejsmika refleksyjna

Sejsmika refleksyjna zajmuje się badaniem rozchodzenia fal sejsmicznych. Fale sejsmiczne wywołane wstrząsem lub drganiami rozchodzą się w głąb Ziemi i napotykając na

swojej drodze granice warstw geologicznych różniące się impedancja akustyczną – powodują powstanie wtórnych fal sejsmicznych, które są rejestrowane na powierzchni Ziemi.

 Więcej infornacji o sejsmice refleksyjnej znajdziesz tutaj.

 

Zastosowanie:

Geologia naftowa

Wody pitne, mineralne, lecznicze i termalne

Geologia złożowa

Głębokie badania geologiczne

 

Sprzęt pomiarowy:

  • Bezprzewodowa aparatura pomiarowa firmy Wireless Seismic Inc.
  • AWD (Accelerated Weight Drop) żródło udarowe fali P i S