Magnetometria [Mag]

Metody magnetyczne zajmują się badaniem tych właściwości naturalnego pola magnetycznego Ziemi, które związane są z obecnością w skorupie ziemskiej skał

różnicujących się od swego otoczenia podatnością magnetyczną.

 

Zastosowanie:

Geologia złożowa

Głębokie badania geologiczne

Sprzęt pomiarowy:

  • Magnetotmetry firmy GEM System