Magnetotelluryka [MT / AMT]

Metoda magnetotelluryczna (MT) to nieinwazyjna metoda geoelektryczna wykorzystująca naturalne pole elektromagnetyczne Ziemi i pozwalająca na zobrazowanie

rozkładu przewodnictwa kompleksów skalnych w szerokim zakresie głębokości penetracji (od kilkunastu metrów do dziesiątek kilometrów). Metoda MT znalazła szczególne zastosowanie w rozpoznaniu stref niskooporowych zalegających pod utworami silnie ekranującymi energię fali sejsmicznej.

 

Zastosowanie:

Geologia naftowa

Geologia złożowa

Wody pitne, mineralne, lecznicze i termalne

Głębokie badania geologiczne

Sprzęt pomiarowy:

  • Aparatuy pomiarowe firmy Phoenix Geophysics Ltd.
  • Wielofunkcyjna aparatura firmy Phoenix Geophysics Ltd.