Polaryzacja wzbudzona [TDIP / SIP]

Metoda polaryzacji wzbudzonej (IP) jest rozszerzeniem metody elektrooporowej o dodatkowy pomiar ośrodka geologicznego do gromadzenia ładunków elektrycznych IP

stosuje się w głębokiej i średnio zasięgowej w geofizyce poszukiwawczej przy kartowaniu złóż rud surowców metalicznych. Metoda zdobywa też popularność w badaniach naftowych przy wyznaczaniu konturów złoża.

 

Zastosowanie:

Geologia naftowa

Geologia złożowa

Sprzęt pomiarowy:

  • Wielofunkcyjna aparatura firmy Phoenix Geophysics Ltd.
  • Transmiter firmy Phoenix Geophysics Ltd.