Procesy przejściowe [TDEM]

Metoda procesów przejściowych TEM lub TDEM należy do grupy metod elektromagnetycznych (EM) aktywnych rozpoznania ośrodka geoelektrycznego. Pomiary polegają

na indukcji pola elektromagnetycznego w głąb Ziemi przy użyciu pętli indukcyjnej lub źródła galwanicznego (LoTEM). Wyindukowanemu zmiennemu polu elektrycznemu towarzyszy zmienne, rejestrowane przez pętle odbiorczą, pole magnetyczne na podstawie, którego można obliczyć rozkład przewodności ośrodka geologicznego.

 

Zastosowanie:

Geologia naftowa

Geologia złożowa

Wody pitne, mineralne, lecznicze i termalne

Sprzęt pomiarowy:

  • Wielofunkcyjna aparatura firmy Phoenix Geophysics Ltd.
  • Transmiter Phoenix Geophysics Ltd.