Geotechika - Geologia

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z budownictwem lądowym, konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych, mających na celu określenie stateczności gruntu przy różnych stanach naprężeń/odkształceń. Istotne dla celów projektowych i ochrony środowiska jest określenie

zobacz

Badanie płytą statyczną VSS określa zagęszczenie warstwy nasypu, nośność i zagęszczenie podłoża oraz niektórych typów podbudów. Badanie to pozwala na określenie odkształceniowych właściwości podłoża gruntowego in situ. W wyniku badania uzyskuje się wartości modułu odkształcenia pierwotnego E1,

zobacz

Sondowanie statyczne CPT i CPTU gruntów jest podstawowym badaniem polowym gruntów wykonywanym w krajach Unii Europejskiej.
Zaletami metody sondowania statycznego CPTU są:

zobacz

Sonda dynamicznie służą do oceny stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych. Jest to jedno z podstawowych badań terenowych. Dysponujemy pełnym zakresem sond dynamicznych.
W zależności od głębokości sondowania stosujemy sondę lekką DPL

zobacz

Doświadczenie firmy Geopartner w zakresie geologii i geotechniki, wykwalifikowana kadra specjalistów oraz specjalistyczny sprzęt, pozwalają na kompleksową i szybką bezproblemową realizację projektów.
Podczas wykonywania badań wód podziemnych oraz badań podłoża

zobacz