Rozpoznawanie warunków geologicznych

Doświadczenie firmy Geopartner w zakresie geologii i geotechniki, wykwalifikowana kadra specjalistów oraz specjalistyczny sprzęt, pozwalają na kompleksową i szybką bezproblemową realizację projektów.
Podczas wykonywania badań wód podziemnych oraz badań podłoża gruntowego, korzystamy
z bogatych zasobów sprzętowych oraz doświadczonej kadry inżynierskiej, tak by świadczone przez nas  usługi miały jak najwyższą jakość. W celu określenia profilu litologicznego podłoża gruntowego wykonujemy :

•    Wiercenia systemem mechanicznym przy użyciu wiertnic samojezdnych,
•    Wiercenia zestawem ręcznym, jako małośrednicowe wiercenia badawcze dla otworów do 5 metrów lub w miejscach trudnodostępnych,
•    Badań terenowych podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych w tym obiektów liniowych lub kubaturowych dla dróg,
kolei, wodociągów, gazociągów itp.,
•    Sondowania wszystkimi rodzajami sond dynamicznych, sondą krzyżakową FVT oraz sondą SPT,
•    Sondowania sondą statyczną CPT i CPTU
•    Badania modułów odkształcenia podłoża gruntowego płytą statyczną VSS oraz płytą dynamiczną LFG-SD,
•    Pobór próbek NU, NW i NNS do geoinżynierskich badań laboratoryjnych oraz pobór próbek gruntów i wody do badań chemicznych,
•    Interpretacji wyników badań chemicznych wody wraz z klasyfikacją zgodną a aktualnymi aktami prawnymi,
•    Wykonania i instalacji piezometrów z pomiarem zwierciadła wody,
•    Obsługi geotechnicznej budów,
•    Dokumentowania, sporządzania opinii i projektów z zakresu prawa budowlanego i geologicznego
•    Badania laboratoryine prób gruntu i wody