Badania stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych

Sonda dynamicznie służą do oceny stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych. Jest to jedno z podstawowych badań terenowych. Dysponujemy pełnym zakresem sond dynamicznych.
W zależności od głębokości sondowania stosujemy sondę lekką DPL o zasięgu do 8 metrów lub pozostałe rodzaje sond jeśli sondowanie ma być głębsze. Sonda DPSH z uwagi na jej masę zamontowana jest na podwoziu samochodowym. Wynikiem sondowania jest stopień bądź wskaźnik zagęszczenia. Są to podstawowe parametry geotechniczne w odniesieniu do gruntów niespoistych używane przez projektantów do obliczeń projektowych.