Określanie parametrów wytrzymałościowych „in situ”

Sondowanie statyczne CPT i CPTU gruntów jest podstawowym badaniem polowym gruntów wykonywanym w krajach Unii Europejskiej.
Zaletami metody sondowania statycznego CPTU są:
•    ciągły pomiar parametrów gruntu na całej długości profilu litologicznego,
•    wykonanie pomiaru „in situ”,
•    szybkość uzyskania wyników badań - parametrów wytrzymałościowych gruntu,
•    powtarzalność i wysoki stopień zgodności danych uzyskanych z sondowań.

Do przeprowadzenia badań penetracyjnych wykorzystujemy sondę statyczną TG 63-150 włoskiej firmy PAGANI. Penetrometr TG 63-150 pozwala prowadzić badania zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Wykonujemy sondowania CPT ze stożkiem mechanicznym Begemana oraz CPTU stożkiem elektrycznym, umożliwiający ciągłą rejestrację danych pomiarowych.
Różnice pomiędzy badaniami wynikają przede wszystkim z rodzaju użytego stożka pomiarowego, co determinuje również dokładność pomiaru. Sondowanie z użyciem stożka elektrycznego znacznie zwiększa, jakość sondowania, ponieważ daje możliwość rejestracji ciśnienia wody w porach, co pozwala na określenie większej liczby parametrów charakteryzujących podłoże gruntowe.
Bezpośrednio z badań terenowych otrzymano następujące parametry:
•    opór na stożku, qc (MPa),
•    tarcie gruntu na tulei, fs (kPa),
•    ciśnienie porowe, u2 (MPa),
•    współczynnik tarcia Rf = fs/qc *100 [%]