Określanie modułów odkształcenia podłoża

Badanie płytą statyczną VSS określa zagęszczenie warstwy nasypu, nośność i zagęszczenie podłoża oraz niektórych typów podbudów. Badanie to pozwala na określenie odkształceniowych właściwości podłoża gruntowego in situ. W wyniku badania uzyskuje się wartości modułu odkształcenia pierwotnego E1, wtórnego E2 wskaźnika odkształcenia Io. Jest to sprzęt wykorzystywany podczas badania gruntu, pozwalający na stosunkowo szybkie zbadanie strefy do głębokości 30 -
50 cm poniżej płyty przez co jest szeroko wykorzystywany przy inwestycjach liniowych,
w szczególności w drogownictwie.
Badania właściwości dynamicznych podłoża gruntowego za pomocą lekkiej płyty dynamicznej mają zastosowanie w budownictwie ziemnym oraz w budownictwie drogowym czy kolejowym. Służą do oceny nośności gruntu oraz jego stanu zagęszczenia i odnoszą się zarówno do gruntów rodzimych jak i stabilizowanych. Wykorzystanie lekkiej płyty dynamicznej LFG-SD jest bardzo popularne dla bieżącej oceny stanu zagęszczenia podłoża lub kolejnych warstw budowlanych podczas realizacji inwestycji liniowych takich jak koleje i drogi. Dzięki wykorzystaniu do badań lekkiej płyty dynamicznej wykonawca prac ziemnych posiada pełną kontrolę nad poprawność i zgodność z założeniami projektowymi.