Metody geofizyka poszukiwawcza

Metoda procesów przejściowych TEM lub TDEM należy do grupy metod elektromagnetycznych (EM) aktywnych rozpoznania ośrodka geoelektrycznego. Pomiary polegają

zobacz

Metoda polaryzacji wzbudzonej (IP) jest rozszerzeniem metody elektrooporowej o dodatkowy pomiar ośrodka geologicznego do gromadzenia ładunków elektrycznych IP

zobacz

Metoda audiomagnetotelluryczna z kontrolowanym źródłem fali elektromagnetycznej (CSAMT) opracowana została, jako alternatywa dla wysokoczęstotliwościowych

zobacz

Metoda magnetotelluryczna (MT) to nieinwazyjna metoda geoelektryczna wykorzystująca naturalne pole elektromagnetyczne Ziemi i pozwalająca na zobrazowanie

zobacz

Metody magnetyczne zajmują się badaniem tych właściwości naturalnego pola magnetycznego Ziemi, które związane są z obecnością w skorupie ziemskiej skał

zobacz

Metody grawimetryczne zajmują się badaniem pola siły ciężkości Ziemi. Na podstawie pomiarów przyspieszenia siły ciężkości realizowanych na powierzchni Ziemi przy

zobacz

Sejsmika refleksyjna zajmuje się badaniem rozchodzenia fal sejsmicznych. Fale sejsmiczne wywołane wstrząsem lub drganiami rozchodzą się w głąb Ziemi i napotykając na

zobacz